Author page: drozl3m

Parkinson Hastalığı (PH)

Parkinson Hastalığı (PH)

Parkinson Hastalığı (PH), beyinde dopamin isimli maddeyi yapmakla görevli hücrelerin ölümü neticesinde, kişinin hareketlerinde yavaşlama, titreme, katılık, dengesizlik gibi motor bulgular yanı sıra bilişsel fonksiyon bozukluğu, ruhsal bozukluklar, uyku bozuklukları, ağrı ve duysal şikayetlerin de görülebildiği bir hastalıktır. Nöroloji…

Read more

Multipl Skleroz (MS)

Multipl Skleroz (MS)

Multipl skleroz (MS), hem sinir sistemini (beyin, omurilik ve göz sinirlerini içerecek şekilde) hem de bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktır. Sinirlerdeki miyelin kılıf, genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı faktörlerin [vitamin D eksikliği, erken çocuklukta kilo fazlalığı, sigara, bazı enfeksiyonların…

Read more

Epilepsi (Sara)

Epilepsi (Sara)

Epilepsi (sara), tekrarlayan nöbetlerle karakterize, beyni etkileyen bir durumdur. Nöbet, beyindeki elektriksel aktivite patlamaları olup geçici olarak beyin fonksiyonlarında bozulmaya neden olur. On kişinin birinde ömrü boyunca 1 kez nöbet olabilir. Tek nöbet, epilepsi varlığını göstermez. Epilepsiden, tetiklenmemiş 2…

Read more

Baş Ağrısı

Baş Ağrısı

Baş ağrısı (BA), toplumda en sık karşılaşılan ağrı türüdür. Hem doktora başvuruların hem de iş gücü kayıplarının esas nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Erişkinlerin yarısı, son bir yıl içinde en az 1 kez BA deneyimlemiştir. Hastaların BA sıklığı ve şiddeti farklılıklar…

Read more

Bunama

Bunama

Bunama, kişinin bilişsel fonksiyonlarının (konuşma akıcılığı, okuma, anlama, tekrarlama ve isimlendirme,  istenen hareketlerin yapılması, taklit becerisi, şekil, resim çizme, tamamlama, benzerlik ve farklılıkları bulma, karşılaştırma, ayırma, yakın hafıza, uzak hafıza, tanıma, değerlendirme, duygu durumu, öğrenme, yazma, hesaplama fonksiyonları) biyolojik…

Read more

İnme (Felç)

İnme (Felç)

İnme, nörolojinin acil bir durumudur. İnme geçiren hastada görme/konuşma bozukluğu veya kaybı, kol ve/veya bacaklarda kuvvetsizlik, uyuşma, his kaybı, dengesizlik ve kafa karışıklığı görülebilir. Geçmişte inme geçirenlerde yeniden inme gelişme riski yüksektir. İnme, özellikle geçirildikten sonraki ilk 30 günde…

Read more