Multipl Skleroz (MS)

Multipl skleroz (MS), hem sinir sistemini (beyin, omurilik ve göz sinirlerini içerecek şekilde) hem de bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktır. Sinirlerdeki miyelin kılıf, genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı faktörlerin [vitamin D eksikliği, erken çocuklukta kilo fazlalığı, sigara, bazı enfeksiyonların (EBV gibi) geçirilmesi gibi] bir araya gelmesi ile zedelenmektedir.

Genç yetişkinlerde trafik kazalarından sonraki en önemli engellilik nedeni MS’tir. MSliler yorgunluk, yürüme güçlüğü, bağırsak ve mesane sorunları, görme bozuklukları, çift görme, dengesizlik, titreme, bilişsel sorunlar, el fonksiyonlarında kayıp veya uyuşma ile karşımıza çıkabilir.  Bu şikayetlerin biri veya birkaçı bir arada görülebilir. Kişiler herhangi bir yaşta olsa da sıklıkla 20-50 yaş aralığında MS tanısı almaktadır. Kadınlar, erkeklerden yaklaşık 2 kat fazla etkilenmektedir. Dünya MS Atlası verilerine göre 2020 yılı itibarıyla dünyada 2.8 milyon MSlinin bulunduğu tahmin edilmiştir.

Hastalık öyküsü kadar nörolojik muayene ve radyolojik tetkik sonuçları [magnetik rezonan görüntüleme (MRG)] tanı aşamasında önemlidir. Hastalı süresi uzadıkça MSli ne zaman ne yaşadığını unutabileceği için bunların not edilmesi, düzenli başvurduğu bir hekiminin olması, taşınma durumunda takip verilerinin yeni adresindeki bir hekime ulaştırılması hastalık tedavisinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir.

Radyolojik izole sendrom (RİS), klinik izole sendrom (KİS), atak ve düzelmelerle seyreden MS RRMS) ve birincil veya ikincil ilerleyici MS şeklinde tanımlar vardır ve kişinin hastalık seyri açısından hekimi ile konuşacağı ve ondan öğreneceği özelliklere sahiptir.