İnme (Felç)

İnme, nörolojinin acil bir durumudur. İnme geçiren hastada görme/konuşma bozukluğu veya kaybı, kol ve/veya bacaklarda kuvvetsizlik, uyuşma, his kaybı, dengesizlik ve kafa karışıklığı görülebilir. Geçmişte inme geçirenlerde yeniden inme gelişme riski yüksektir.

İnme, özellikle geçirildikten sonraki ilk 30 günde ölüm riski yüksek bir hastalıktır. İnmenin tipine, eşlik eden hipertansiyon varlığına ve inme şikayetleri ile hastaneye başvurulduğunda yüksek kan şekeri değerlerine göre bu risk değişir. En iyi sonuç, inme belirtileri 24 saat içinde düzelen tipinde (“geçici iskemik atak-GİA”) görülür. Bunu şah damarı tıkanıklığına bağlı inme izler. İnme sonrası hayatta kalanların yarısının sonraki 6 ay içinde birilerinin bakıma muhtaç kaldığı ve yaşam kalitelerinin düşük olduğu bilinmektedir.

İnme, herhangi bir yaşta görülebilir ancak 40 yaşın altındaki kişilerde nadirdir. İnme geçirme riskini arttıran faktörler, değiştirilebilir ve değiştirilemez olarak ikiye ayrılır:

Değiştirilebilir risk faktörleri:

Hipertansiyon, kalp hastalığı, diabetes mellitus, sigara, daha önce GİA geçirmiş olmak, doğum kontrol hapı kullanımı, kırmızı kan hücre sayısı veya kanda kötü huylu kolesterol düzeyi yüksekliği, kilo fazlalığı, egzersiz yapmamak, fazla alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı, anormal kalp ritmi, kalpteki yapısal bozukluklar

Değiştirilemez risk faktörleri:

Yaş: 55 yaşından sonraki her 10 yılda, inme riski 2 katına çıkmaktadır.

Irk

Cinsiyet: İnme, erkeklerde kadınlardan daha fazla görünmektedir. İnme sonrası ölümler, kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Genetik özellikler