Baş Ağrısı

Baş ağrısı (BA), toplumda en sık karşılaşılan ağrı türüdür. Hem doktora başvuruların hem de iş gücü kayıplarının esas nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Erişkinlerin yarısı, son bir yıl içinde en az 1 kez BA deneyimlemiştir. Hastaların BA sıklığı ve şiddeti farklılıklar gösterir. Hatta belli bir tipte BA tanısı olan kişinin hayatının farklı dönemlerinde ağrılar birbirinden farklı olabilir. Bulantı, kusma, ışık ve sese hassasiyet gibi BA’ya eşlik eden şikayetler olabilir.

Başka bir tıbbi duruma bağlı olmayan (birincil) ve olan (ikincil) tipte olmak üzere 150’den fazla BA türü vardır. Migren, küme tipi ve gerilim BA, ilk tipe örnektir. Ateş, enfeksiyon, ilaç aşırı kullanımı, stres, yüksek kan basıncı, ruhsal hastalıklar, kafa travması, inme, beyin tümörü de ikinci tipe örnektir.

Tekrarlayan BA, kişinin ağrı çekmesi yanı sıra kişinin günlük yaşam aktiviteleri üzerinde olumsuz etkiye ve işten izin alınan süreler veya verimsiz çalışma nedeniyle ekonomik kayıplara yol açar. BA’sının çok azı uygun hekim gruplarınca ele alınıp tanınmakta ve tedavi edilmektedir.

Migren

Migren, sıklıkla tek taraflı orta veya daha fazla şiddette hissedilen, kişinin günlük yaşam aktivitelerini bozacak nitelikte baş ağrısıdır. Bazı hastalarda ağrı tüm baş ve/veya yüz bölgesinde hissedilir. Bulantı, kusma, ışık ve sese hassasiyet eşlik edebilir. Ağrı dönemi 4 – 72 saat sürebilir. Atak dönemi öncesinde, duygu durumu, davranış, iştah ve/veya enerjide değişimin yaşandığı, atağı haber veren bir dönem olabilir. Ağrı azalmaya başladıktan sonra günler süren bir yorgunluk hissedilebilir.

Hastaların 1/3’ünde “aura”” denen, 5-60 dak sürebilen öncü belirtiler hissedilir. Aura döneminde, görme sorunları, koldan başlayıp yüze, dudaklara ve dile yayılan iğne batması şeklinde duyu problemleri, konuşma bozukluğu, bayılacak veya dengesini kaybedecek gibi olma hali ve oldukça nadiren de şuur kaybı görülebilir. Bazı hastalarda aura döneminden sonra baş ağrısı hafif olabilir veya hiç baş ağrısı görülmeyebilir.

Migren atağı her zamanki tedaviye yanıt vermiyorsa,  her zamankinden farklı bir şiddette ise, 5 günden uzun sürüyorsa, beraberinde konuşma bozukluğu, ateş, nöbet geçirme, çift görme, şuur bozukluğu veya cilt döküntüsü varsa hekime başvurmak gerekir.