Epilepsi (Sara)

Epilepsi (sara), tekrarlayan nöbetlerle karakterize, beyni etkileyen bir durumdur. Nöbet, beyindeki elektriksel aktivite patlamaları olup geçici olarak beyin fonksiyonlarında bozulmaya neden olur. On kişinin birinde ömrü boyunca 1 kez nöbet olabilir. Tek nöbet, epilepsi varlığını göstermez. Epilepsiden, tetiklenmemiş 2 veya daha fazla nöbet geçirildiğinde bahsedilebilir.

Beynin hangi bölgesinin etkilendiğine bağlı olarak farklı klinik tablolar karşımıza çıkar: Kasılma ve titremelerle görülebilir; sadece farkındalık etkilenebilir; kişi kaskatı kesilebilir; kişi olduğu yere yığılabilir;  değişik duyumlar hissedebilir. Epilepsisi olanlarda erken ölüm riski, diğer kişilerden 3 kat fazladır.

2022 yılı itibarıyla dünyada 50 milyon epilepsi hastası olduğu, her yıl 5 milyon yeni hastaya tanı konduğu tahmin edilmektedir. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilse de en sık çocukluk çağında ve 6 yaştan sonra görülür. Epilepsi tanısı alan 3 kişinin 1’inde aile üyelerinde benzer hastalık tanısı olduğu bilinmektedir. Sıklıkla hayat boyu süren bir durum olsa da zamanla iyileşme görülebilir. Hastaların %70’ine yakınının doğru tanı ve tedavi ile nöbetlerinin kontrol altına alınabileceği düşünülmektedir.

Yapısal, genetik, enfeksiyöz, metabolik ve bağışıklık sistemi ile ilgili pek çok hastalık epilepsine neden olabilir. Hastaların yaklaşık yarısında ise neden bilinmemektedir.

Kişinin nöbetleri kontrol altına alınabilirse kişi normale yakın bir yaşam sürebilir. Bazı spor aktivitelerini yapmamalar, yalnız yüzmemeleri, uykusuz kalmamaları ve uzun süre parlak ışığa bakmamaları önerilir.

Kişi ilk kez nöbet geçirdiyse; nöbet 5 dakikadan uzun sürdüyse; birbirini takip eden tekrarlayıcı nöbetler olduysa veya kişide yaralanma veya nefes alma sorunu gerçekleştiyse hemen hekime başvurulmalıdır.