Parkinson Hastalığı (PH)

Parkinson Hastalığı (PH), beyinde dopamin isimli maddeyi yapmakla görevli hücrelerin ölümü neticesinde, kişinin hareketlerinde yavaşlama, titreme, katılık, dengesizlik gibi motor bulgular yanı sıra bilişsel fonksiyon bozukluğu, ruhsal bozukluklar, uyku bozuklukları, ağrı ve duysal şikayetlerin de görülebildiği bir hastalıktır. Nöroloji pratiğinde en sık karşılaşılan hareket bozukluğudur.

Son 25 yılda PH tanısı alan hasta sayısı iki katına çıkmıştır. 2019 yılında dünyada 8.5 milyondan fazla PH olan kişi olduğu tahmin edilmekteydi. Herhangi bir yaşta görülebildiği gibi yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. Erkeklerde daha sık görülmektedir.

Tarım ilaçları, hava kirliliği ve endüstriyel çözücüler gibi çevresel faktörlerin hastalık riskini arttırabileceği düşünülmektedir. Ayrıca LRRK2 polimorfizmleri veya mutasyonları gibi genetik risk faktörleri de tanımlanmıştır Bazı çalışma sonuçları, düzenli fiziksel egzersiz yapılmasının, Akdeniz tipi beslenmenin ve kafein tüketiminin PH’na karşı koruyucu olduğu bildirmiştir.